Harrie-helpt
Meest recente artikel

Beste bezoeker;

Met onmiddellijke ingang stop ik met mijn actie m.b.t.de Oirschotsedijk. Blijkbaar is NIEMAND geïnteresseerd hoe het nu verder moet. In Oirschot zijn slechts enkele mensen bezig en in Best interesseert het niemand, zo lijkt het. In de gemeente Best zullen ze waarschijnlijk pas gaan nadenken, als het al telaat is. Toename van het verkeer op de doorgaande wegen en de Veiligheid van de fietser van Best zal ze nog wel opspelen, als de Oirschotsedijk helemaal wordt afgesloten en autoluw wordt gemaakt.

Ik wilde me inzetten voor zowel de inwoners en middenstand die danig te lijden zal hebben als deze wegen voorgoed op slot gaan, maar ik ben de eenling die er iets mee doet. Persoonlijk heb ik geen belang bij de afsluiting, al vind ik het wel vervelend voor de automobilisten die niet meer de snelweg op durven met hun auto.

De politiek blijft stug vasthouden aan een nieuwe reeks van milarden kostende infrastructuur en plaatsen de bereikbaarheid van Brainport boven alles. Een Groene Corridor creëren terwijl de bestemmingsplannen juist het tegenovergestelde betekenen, is voor mij iets onbegrijpelijk. Het milieu telt hier helemaal niet mee, dat is een lachertje en de Veiligheid van fietsers worden helemaal terzijde geschoven.


Een eenling die wel wilde, maar er alléén voor stond !!!Reacties